Close

PAR MUMS

Mēs attīstam Polijas-Latvijas sadarbību komercdarbības jomā. Mēs atbalstām Polijas un Latvijas uzņēmumus, kas vēlas ienākt tirgū, meklē biznesa vai konkrētu preču tirdzniecības partnerus attiecīgajā tirgū.

Pamatojoties uz Jūsu vajadzībām, mēs varam sagatavot sarakstu ar Latvijas un Polijas uzņēmumiem un tirdzniecības partneriem. Piedāvājam arī atbalstu dokumentu un tirdzniecības sarunu tulkošanā.

PIEDĀVĀJUMS

Potenciālo tirdzniecības partneru vai konkrētu preču/pakalpojumu piegādātāju meklēšana

Pakalpojumu joma:

 • tirdzniecības partneru vai preču/pakalpojumu meklēšana pēc noteiktiem kritērijiem
 • tieša saziņa nolūkā prezentēt Jūsu uzņēmumu, produktus vai pakalpojumus
 • Jūsu intereses par produktiem/pakalpojumiem apstiprināšana vai pieprasīto preču vai pakalpojumu novērtējuma iegūšana
 • tādu uzņēmumu, kas ir ieinteresēti sadarboties, vai kuri piegādā konkrētas preces un pakalpojumus, datu bāzes izstrāde
 • potenciālo klientu uzticamības pārbaude
Tirgus un nozares analīžu sagatavošana

Pakalpojumu joma:

 • tirgus, konkrētas nozares vai industrijas analīze
 • konkurences analīze – piedāvājuma apjoms, darbības joma, cenas utml.
 • telemārketings
 • potenciālo klientu uzticamības pārbaude
Organizatoriskā palīdzība tirdzniecības sarunu plānošanā vai projektu realizācijā konkrētajā tirgū

Pakalpojumu joma:

 • saziņa ar potenciālajiem klientiem un biznesa tikšanās organizēšana
 • palīdzība sanāksmju organizēšanā – konsultācijas par vietas izvēli, tulka organizēšanu, konsultēšana par transporta un naktsmītņu izvēli
 • palīdzība piegāžu īstenošanā vai pakalpojumu sniegšanā konkrētajā tirgū
Dokumentu un tirdzniecības sarunu tulkošana

Pakalpojumu joma:

 • pamata korespondences – e-pastu, piedāvājumu, reklāmas materiālu – tulkošana
 • sinhronās tulkošanas organizēšana biznesa tikšanās laikā
 • Interneta lapu tulkošana
Uzņēmumu vai virtuālo biroju reģistrācija Latvijā/Polijā

Pakalpojumu joma:

 • sabiedrību ar ierobežotu atbildību reģistrēšana Polijā un Latvijā
 • virtuālo biroju izveidošana
 • dzīvokļu meklēšana īrei vai iegādei – birojiem, veikaliem
 • palīdzība grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu sniedzošu uzņēmumu atrašanā
 • palīdzība darbinieku vai pakalpojumu apakšuzņēmēju atrašanā
 • vietējas kontaktpersonas uzņēmējdarbības partneru atbalstam nozīmēšana
Konsultāciju sniegšana par mārketinga stratēģijām, reklāmas materiālu izgatavošanu, konferenču un pasākumu organizēšanu

Pakalpojumu joma:

 • konsultēšana par mārketinga stratēģijas izvēli attiecīgajā tirgū
 • Public Relations, kā arī reklāmas mēdijos organizēšana
 • apakšuzņēmēju un reklāmas materiālu izgatavotāju meklēšana
 • apmācību, konferenču un pasākumu organizēšana
Informācijas par aktuālo situāciju, ekonomisko notikumu – tuvākās izstādes, konferences, izmaiņas likumdošanā - sniegšana

Pakalpojumu joma:

 • informēšana par aktuālo uzņēmējdarbības vidi un makroekonomiskajiem rādītājiem
 • uzņēmumam aktuālo ekonomisko notikumu – izstāžu, konferenču, tirdzniecības kameru sanāksmju, utt.utjp. – kalendāra izgatavošana
 • sekošana līdz tiesību aktu grozījumiem, kam ir ietekme uz uzņēmuma funkcionēšanu
Citi pakalpojumi

Pakalpojumu joma:

Pamatojoties uz Jūsu prasībām, varam sagatavot citu pakalpojumu piedāvājumu, nolūkā ietekmēt Jūsu uzņēmuma attīstību vai stiprināt klātbūtni jaunajā tirgū